diumenge, 10 de maig de 2015

Document de compromís entorn de la cultura per a la legislatura 2015-2019

Durant les Jornades de Gestió Cultural organitzades per Acció Cultural de Menorca, Cercle Artístic de Ciutadella i el Moviment Actiu Ciutadellenc els passats dies 24 i 25 d'abril, i a les quals es van afegir Líthica, Jazz Obert, Amics de la Mar i JJMM de Ciutadella, es va lliurar als caps de llista de les diverses candidatures aquest document de compromís. Un document similar va ser signat per les candidatures al Parlament Balear de Podem, MÉS i PSOE a requeriment d'Obra Cultural Balear.
«Després d’haver reflexionat sobre els temes de llengua i cultura amb vista a la legislatura 2015-2019, entenem que la política cultural, la gestió i la participació ciutadana necessiten restitució, foment i impuls, i per això demanam als representants dels partits polítics que es presenten a les eleccions a comprometre's a:
Per a la cultura:
 • Donar a la cultura la centralitat que reclama en les accions de govern.
 • A treballar perquè la cultura sigui un element essencial per a la cohesió social i la integració de les persones.
 • Assignar als pressupostos les partides econòmiques que garanteixin unes polítiques culturals de qualitat que arribin a la majoria dels ciutadans.
 • Ens comprometem a reivindicar i trobar els recursos necessaris en els pressupostos que l’Estat hauria de redistribuir de forma més equitativa i justa.
 • Donar suport a la cultura pròpia en totes les seves manifestacions perquè constitueix l’ànima del nostre poble i ens singularitza.
 • Fomentar la creació a partir de la nostra singularitat cultural, perquè els nostres creadors són els que ens llauren el futur.
 • Establir mecanismes de participació plural de la xarxa d'entitats i associacions ciutadanes en la planificació i en la gestió cultural.
 • Promoure la difusió dels nostres productes i activitats culturals i coordinar-la amb les altres institucions de terres de parla catalana.
 • Establir ajudes a la publicació i edició en llengua catalana de les manifestacions artístiques (literàries, musicals, arts escèniques, audiovisuals, plàstiques...)
  Per a la llengua catalana:
 • Garantir que els alumnes de les Illes Balears, en acabar els estudis obligatoris, siguin plenament competents en llengua catalana.
 • Garantir que tots els empleats públics puguin atendre en la llengua pròpia del país.
 • Expressar-nos en llengua catalana sempre que actuem com a càrrecs públics, i a demanar-hi els serveis als proveïdors de les institucions que gestionem.
 • Posar els mitjans de comunicació públics al servei de la llengua i la cultura pròpies amb dignitat i qualitat i assegurar la recepció de totes les emissions en llengua catalana.
 • Elevar el nivell de formació de la població adulta i facilitar a les persones nouvingudes l’aprenentatge de la llengua catalana.
 • Protegir els ciutadans de les Illes Balears perquè puguin expressar-se en la llengua pròpia sense haver de patir cap tipus de discriminació.»
Si els partits polítics assumeixen aquests objectius i a treballar perquè es facin realitat, les associacions i les entitats culturals més amunt esmentades guardaran aquest document signat com a document de compromís pels partits polítics.
Acció Cultural de Menorca, Cercle Artístic de Ciutadella i Moviment Actiu Ciutadellenc
Menorca, maig de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada