dimarts, 30 de desembre de 2014

Oferta televisiva en català: una solució més política que tècnica

Acció Cultural de Menorca, juntament amb l'Institut d'Estudis Eivissencs i Obra Cultural Balear, han donat entrada a l'administració pública insular i autonòmica a un escrit de petició per posar seny a la situació creada arran de la redistribució dels canals televisius dictada pel Govern Rajoy. La reassignació de canals dels operadors de la televisió digital terrestre (TDT) ha provocat la pèrdua d’un dels dos múltiplex de què es disposava. El Govern de les Illes Balears ha decidit passar al canal 26, pel qual fins ara passaven els canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, IB3, IB3 HD i el Canal 4, deixant sols un canal per a TV3CAT i el Canal 33/Super 3, minvant així considerablement la qualitat de la imatge. A més, el Govern també ha decidit mantenir al múltiplex del canal 65, que desapareixerà dia 1 de gener de l’any 2015, el canal 3/24. D’aquesta manera, es redueix l’oferta de continguts televisius en català i els dos canals que queden es reben amb deficiències. I això no obstant, hi ha diverses solucions tècniques per mantenir, i fins i tot augmentar, l'arribada de canals en llengua catalana a través de la TDT. La més efectiva seria usar els dos canals de què disposen els Consells insulars per emetre-hi IB3 i IB3 HD. D’aquesta manera, es compliria amb el marc legal que indica que la televisió autonòmica ha de fer desconnexions per a cadascuna de les illes i s’oferiria, al mateix temps, una intervenció significativa als Consells insulars. 

Cal recordar que la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística, en el seu article 30.1 indica expressament que el Govern de la Comunitat Autònoma ha de dur una política de col·laboració, en matèria de ràdio i televisió, amb altres comunitats autònomes que tenguin el català com a llengua pròpia. I el seu punt 2 encara és més explícit: en qualsevol cas, el Govern de la Comunitat Autònoma farà les gestions necessàries per a facilitar als ciutadans de les Illes Balears la recepció de les emissions de televisió en llengua catalana dependents d’altres comunitats autònomes. D’altra banda la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, ratificada per l’Estat el 2 de febrer de 2001, en el seu Article 11.2 determina que les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua parlada de manera idèntica o semblant a una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua. Així, seria un contrasentit que allò que aquesta Carta no tolera entre els estats membres de la Unió Europea, fos acceptat a l’Estat.

Per tot això, essent viable tècnicament, Acció Cultural de Menorca insta les autoritats públiques, especialment el Govern de les Illes Balears, perquè adoptin les mesures necessàries per assegurar la recepció de tots els canals de televisió en català que siguin possibles. Si no ho fa així, el Govern de les Illes Balears incomplirà amb les lleis autonòmiques i europees vigents.

Aquest dimarts 30 de desembre de 2014 s'ha fet entrega d'aquesta petició al president del Consell insular de Menorca, el Sr. Santiago Tadeo, amb la finalitat que la faci arribar al Govern autonòmic.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada