dimarts, 24 de setembre del 2013

Decàleg per a un nou esTIL


Una de les moltes assemblees de professors de Menorca acaba de redactar aquest decàleg que Acció Cultural també fa seu i que vol difondre.

DECÀLEG PER UN NOU esTIL
  1. El fracàs escolar de les Balears és producte del seu model econòmic, no de la immersió lingüística.

  2. L'ensenyament en llengua catalana ha suposat una bona eina de cohesió social, un model consensuat durant més de 30 anys que ha integrat l'alumnat nouvingut.

  3. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, es troba encara en una clara situació de desaventatge per açò necessita de la compensació de l'escola per al seu ús social.

  4. Des de l'escola sempre hem potenciat l'aprenentatge de l'anglès i creim que s'ha de millorar amb programes seriosos i programats, experimentats i avaluats, com s'havia fet fins ara.

  5. Amb el model actual els alumnes aprenen català i castellà amb resultats equivalents segons les proves realitzades.

  6. Els centre tenen realitats ben diverses i els Consells Escolars han de treballar adequant els objectius a la seva realitat.

  7. L'aprenentatge de l'anglès no només depèn del sistema escolar sinó del context social i cultural favorable a l'aprenentatge de llengües.

  8. La imposició de forma precipitada de l'anglès com a llengua de matèria farà augmentar el fracàs escolar, i provocarà una disminució dels continguts donats.

  9. Els centres necessiten els recursos materials, doblers i professorat preparat per implantar el trilingüisme a les escoles.

  10. Qualsevol modificació important de l'educació ha de comptar amb el consens de la comunitat educativa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada